ШАХ Обезмаслител

Специален препарат за обезмасляване на черни и цветни метали


Информационен фиш за съставките

Информационен фиш за съставките - CBA