Препарат за дървени повърхности

За почистване на дървени повърхности,има свеж аромат и добра защита на почистваната повърхност

 Име на препарата

Опаковка
кутия

Брой/Стек


Бруто кг/каш


Нето кг/каш

1 л.
.

Информационен фиш за съставките